[bonvenon] | [stage] > essay
スイスの都市(12) ザンクトガレン・アッペンツェル
 。
ただいま、文章作成中。 '04/11/14 edited by yukki-ts
[bonvenon] | [stage] > essay